A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Desa Tamanmartani
Pamong Desa Kedah Pana Babagan IT
Ditulis oleh : Suhendra Jatmika Aji - Dusun :

13 Juni 2014 - 21:07:18 WIB

 Sleman www.jogjatv.tv Sistem pelayanan manual ingkang ngantos samangke taksih lumampah ing pemerintahan desa, njalari ladosan dhateng masyarakat kirang rancag lan mbetahaken wekdal ingkang dangu. Awit saking punika, pehak desa, kedah gadhah cara enggal kangge ngladosi masyarakat kanthi ngecakaken sistem berbasis teknologi.

Kemendagri tansah kupiya ngindhakaken kasagetan aparatur desa, amrih desa saged majeng lan ngrembaka ing babagan informasi teknologi. Undang - Undang Desa ingkang sampun dipun absahaken dening pemerintah pusat, antawisipun njlentrehaken bilih salebetipun suka ladosan dhateng masyarakat, pehak desa kedah nanjakaken sistem informasi berbasis IT. Ancasipun supados masyarakat boten kedangon anggenipun nyrantos, satemah data ingkang mlebet saged tumuli dipun lapuraken dhateng tataran salajengipun.

Puluhan dhukuh ing wewengkon Tamanmartani Kalasan Sleman, dinten Setu (26/4) enjing ngestreni Pelatihan Mengolah Data Dengan Menggunakan Informasi Teknologi. Sinaosa para dhukuh racakipun dereng pana babagan informasi teknologi, nanging wontenipun pendampingan petugas saking Kemendagri sarta awit panyengkuyung saking pehak Desa Tamanmartani ndayani para dhukuh saged olah  data ngginakaken computer.

Komputerisasi para dukuh punika mujudaken gagasan saking Kepala Desa Tamanmartani, Gandang Harjanata. Gandhang nyawisaken sewidak kalih yuta rupiyah kangge  tumbas laptop lan printer saperlu dipun dumaken dhateng para dhukuh, ancasipun supados pendataan ing tataran ngandhap saged tumuli dipun  garap lan laporan boten randhat.

Miturut Gandang, informasi teknologi, kedah dipun gethok tularaken lan dipun rembakaken ing madyaning masyarakat,  kanthi nyata, kangge suka ladosan dhateng masyarakat, supados cepet rampung lan tumanja. Ngantos samangke, dereng kathah padhukuhan ing wewengkon DIY, ingkang ngecakaken informasi teknologi. Gagasan kemendagri ingkang krenteg nggladhi para dhukuh ing Tamanmartani, minangka Desa Percontohan Berbasis IT, mujudaken kupiya ingkang kedah dipun sengkuyung dening pehak desa lan pamong desa, satemah desa sanes ugi greget ngecakaken sistem olah data pedesaan kanthi ngginakaken teknologi canggih, supados saged suka ladosan ingkang sae tumrap  masyarakat. Heri Susanto

- See more at: http://www.jogjatv.tv/berita/ 


PENGUMUMAN TERBARU
AGENDA DESA TERBARU
Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.